Home > Job opportunities > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 17/05/2017

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 230

Минимален резултат: 16​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 18/05/2017 - 16:59
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20