Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 17/05/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 230

Ελάχιστη βαθμολογία: 16​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/05/2017 - 16:59
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20