Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu

Poziv u centar za procjenu

Poziv u centar za procjenu objavljuje se na EPSO računu kandidata: 17/05/2017

Približan broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 230

Minimalni broj bodova potrebnih da bi se dobio poziv: 16​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 18/05/2017 - 16:59
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20