Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Birgit FILTENBORG 

Ställföreträdande ordförande

Claire DURANTON 

Medlemmar

Raffaella BASSI
Iris DE GROODT
Sabine HACKSTOCK
Begoña URIARTE VALIENTE
Ian HARRINGTON
Catherine LACROIX
Ingeborg MENDIETA VETTER
Marco PAOLACCI  

Ställföreträdande medlemmar

Dorothee SCHLIEPHAKE
Anna POLITI 

Referens: 
Publicerat den : 18/05/2017 - 17:01
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20