Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 12/05/2017

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 155

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 31​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/05/2017 - 17:06
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20