Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 10/05/2017

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 78

Минимален резултат, необходим за допускане: 18​

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 19/05/2017 - 17:05
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20