Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu - Istražitelji: rashodi EU-a, suzbijanje korupcije

Poziv u centar za procjenu - Istražitelji: rashodi EU-a, suzbijanje korupcije

Poziv u centar za procjenu objavljuje se na EPSO računu kandidata: 10/05/2017

Približan broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 78

Minimalni broj bodova potrebnih da bi se dobio poziv: 18​

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 19/05/2017 - 17:05
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20