Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poruka svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj za administratore u početnom platnom razredu EPSO/AD/338/17

Poruka svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj za administratore u početnom platnom razredu EPSO/AD/338/17

Pažljivo pročitajte sljedeće natuknice:

  • Osigurajte dovoljno vremena da dovršite i potvrdite svoj obrazac za prijavu.
  • Ne zaboravite da morate dovršiti drugi dio prijave do 31. svibnja 2017. – u 12:00 po srednjoeuropskom vremenu. Prijavu morate potvrditi prije isteka tog roka. EPSO neće prihvatiti prijave koje ne budu podnesene u roku.
  • Drugi dio obrasca za prijavu obvezno ispunite na jeziku koji ste odabrali kao jezik 2.
  • Na pitanja Službi za kontakt s kandidatima poslana nakon nedjelje 28. svibnja 2017. možda nećemo odgovoriti do isteka roka za prijavu (srijeda 31. svibnja 2017. – u 12:00 po srednjoeuropskom vremenu).
  • Sad je prekasno za početak nove prijave na ovaj natječaj. Prijavu mogu dovršiti samo kandidati koji su prvi dio prijave potvrdili do 3. svibnja 2017.
Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 22/05/2017 - 16:26
Datum zadnjeg ažuriranja : 12/12/2018 - 18:14