Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Wiadomość dla wszystkich kandydatów, którzy zgłosili się na konkurs EPSO/AD/338/17 na administratorów skierowany do absolwentów uczelni wyższych

Wiadomość dla wszystkich kandydatów, którzy zgłosili się na konkurs EPSO/AD/338/17 na administratorów skierowany do absolwentów uczelni wyższych

Prosimy uważnie przeczytać poniższe instrukcje:

  • Należy przeznaczyć wystarczającą ilość czasu na wypełnienie do końca i zatwierdzenie formularza zgłoszeniowego.
  • Uwaga: należy dokończyć wypełnianie drugiej części formularza zgłoszeniowego do 31 maja 2017 r. do godz. 12 (czasu środkowoeuropejskiego). Za wypełnienie i przesłanie zgłoszenia w terminie odpowiada kandydat. EPSO nie będzie akceptować zgłoszeń, które wpłyną po upływie terminu.
  • Drugą część formularza zgłoszeniowego należy uzupełnić w języku wskazanym jako język 2 kandydata.
  • Na pytania nadesłane do działu kontaktów z kandydatami po niedzieli 28 maja 2017 r. będziemy mogli odpowiedzieć dopiero po upływie terminu przewidzianego na rejestrację (31 maja 2017 r. o godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego).
  • Obecnie nie jest już możliwe wypełnienie nowego zgłoszenia do udziału w tym konkursie. Wyłącznie kandydaci, którzy zatwierdzili pierwszą część zgłoszenia przed 3 maja 2017 r., mogą dokończyć wypełnianie formularza.
Numer referencyjny: 
Data publikacji : 22/05/2017 - 16:26
Data aktualizacji : 12/12/2018 - 18:14