Home > Job opportunities > Резултати от подбора — първи етап

Резултати от подбора — първи етап

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 31/05/2017

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 604

Минимален резултат, необходим за допускане до следващия етап от подбора: 32​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 09/06/2017 - 12:43
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20