Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum

Kallelse till utvärderingscentrum

EPSO/AD/326/16 - 1

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 29/05/2017

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 8

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Publicerat den : 15/06/2017 - 15:46
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20