Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu

Poziv u centar za procjenu

EPSO/AD/327/16 - 2

Objava poziva u centar za procjenu na EPSO računima kandidata: 30/05/2017

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 11

U sljedeću fazu natječaja prolaze svi kandidati koji su bili uspješni na testovima i koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje.

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 15/06/2017 - 15:53
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20