Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Birgitte Stenkær JENSEN

Αναπληρωτής πρόεδρος

Tarja MICHEJEFF

Μέλη

Frederik DUYM
Mads Nyegaard OUTZEN
Mojca ERJAVEC
Luca DALPOZZO
Godelieve DEBILLE
Dorthe PETERSEN
Gitte SCHMIDT

Αναπληρωματικά μέλη

Paulina STENDERA-BZDELA
Marco BERNARDINI
Dorte REMAOUN
Amalie SØVANG
Dorte Thisted HIERL
Lena WESTBERG
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 16/06/2017 - 11:45
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20