Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej

Członkowie komisji konkursowej

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Birgitte Stenkær JENSEN

Zastępca przewodniczącego 

Tarja MICHEJEFF

Członkowie

Frederik DUYM
Mads Nyegaard OUTZEN
Mojca ERJAVEC
Luca DALPOZZO
Godelieve DEBILLE
Dorthe PETERSEN
Gitte SCHMIDT

Zastępcy członków

Paulina STENDERA-BZDELA
Marco BERNARDINI
Dorte REMAOUN
Amalie SØVANG
Dorte Thisted HIERL
Lena WESTBERG
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 16/06/2017 - 11:45
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20