Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Birgitte Stenkær JENSEN

Ställföreträdande ordförande

Tarja MICHEJEFF

Medlemmar

Frederik DUYM
Mads Nyegaard OUTZEN
Mojca ERJAVEC
Luca DALPOZZO
Godelieve DEBILLE
Dorthe PETERSEN
Gitte SCHMIDT

Ställföreträdande medlemmar

Paulina STENDERA-BZDELA
Marco BERNARDINI
Dorte REMAOUN
Amalie SØVANG
Dorte Thisted HIERL
Lena WESTBERG
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Publicerat den : 16/06/2017 - 11:45
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20