Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Aktuality > Členové výběrové komise

Členové výběrové komise

Připomínáme, že práce a rozhodnutí  všech výběrových komisí jsou tajné a že osobám, které nejsou členy komise, je zakázáno členy komise jakkoli kontaktovat. Na předsedu komise se smí obracet  pouze uchazeči, jimž náleží právo odvolání, a to prostřednictvím Úřadu EPSO, písemně a v souladu s postupem stanoveným v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení.

Předseda/předsedkyně

Labhrás O'FINNEADHA

Předseda/předsedkyně – náhradník

Paul MURPHY
Lena WESTBERG

členové

Dónal FOLEY
Otilia DRAGOMIR
Frank WOHLGEMUTH
Gabriela REXOVA
Luca DALPOZZO
Anne-Marie MORRISSEY
Hilary LAVELLE
Peter O'SULLIVAN

náhradníci

Brigitte LEMOIGNE
Peter CAIN
Stéphane MACCIONE
Carl MAC GABHANN
Róisín ABBOTT
Maria Cristina FERNANDES DA SILVA
Ilias SOTIRCHOS
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Datum příspěvku : 16/06/2017 - 11:47
Datum poslední aktualizace : 28/11/2018 - 14:20