Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Labhrás O'FINNEADHA

Αναπληρωτής πρόεδρος

Paul MURPHY
Lena WESTBERG

Μέλη

Dónal FOLEY
Otilia DRAGOMIR
Frank WOHLGEMUTH
Gabriela REXOVA
Luca DALPOZZO
Anne-Marie MORRISSEY
Hilary LAVELLE
Peter O'SULLIVAN

Αναπληρωματικά μέλη

Brigitte LEMOIGNE
Peter CAIN
Stéphane MACCIONE
Carl MAC GABHANN
Róisín ABBOTT
Maria Cristina FERNANDES DA SILVA
Ilias SOTIRCHOS
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 16/06/2017 - 11:47
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20