Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej

Członkowie komisji konkursowej

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Labhrás O'FINNEADHA

Zastępca przewodniczącego 

Paul MURPHY
Lena WESTBERG

Członkowie

Dónal FOLEY
Otilia DRAGOMIR
Frank WOHLGEMUTH
Gabriela REXOVA
Luca DALPOZZO
Anne-Marie MORRISSEY
Hilary LAVELLE
Peter O'SULLIVAN

Zastępcy członków

Brigitte LEMOIGNE
Peter CAIN
Stéphane MACCIONE
Carl MAC GABHANN
Róisín ABBOTT
Maria Cristina FERNANDES DA SILVA
Ilias SOTIRCHOS
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 16/06/2017 - 11:47
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20