Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Labhrás O'FINNEADHA

Ställföreträdande ordförande

Paul MURPHY
Lena WESTBERG

Medlemmar

Dónal FOLEY
Otilia DRAGOMIR
Frank WOHLGEMUTH
Gabriela REXOVA
Luca DALPOZZO
Anne-Marie MORRISSEY
Hilary LAVELLE
Peter O'SULLIVAN

Ställföreträdande medlemmar

Brigitte LEMOIGNE
Peter CAIN
Stéphane MACCIONE
Carl MAC GABHANN
Róisín ABBOTT
Maria Cristina FERNANDES DA SILVA
Ilias SOTIRCHOS
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Publicerat den : 16/06/2017 - 11:47
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20