Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Sanja VUKOTIC

Ställföreträdande ordförande

Birgitt THENNER

Medlemmar

Ivana ZELJKOVIC
Dimosthenis MEGALIDIS
F. Javier GARCIA ALVES
Luca DALPOZZO
Vanda MUCIC
Sandra TENDINHA

Ställföreträdande medlemmar

Ilias SOTIRCHOS
Daniela SIMIONESCU
Ivana TOLJ
Silvija IVACIC
Jelica BURIC
Lena WESTBERG

Publicerat den : 16/06/2017 - 11:48
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20