Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie

Členovia výberovej komisie

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Arunas BUTKEVICIUS

Zastupujúci predseda

Rafael GALVEZ-VIA

Členovia

Pierre-Jacques DEHON
Inga LUKOSEVICIUTE
Rein REBANE
Luca DALPOZZO
Frederik DUYM
Svetlana BELICHINA

Zastupujúci členovia

Paulina STENDERA-BZDELA
Jurita SKUTA
Evelina BLANCHE
Ugne VITKUTE
Inga KLEIN
Lena WESTBERG

Referencia: 
Dátum publikovania : 16/06/2017 - 11:50
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20