Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Arunas BUTKEVICIUS

Ställföreträdande ordförande

Rafael GALVEZ-VIA

Medlemmar

Pierre-Jacques DEHON
Inga LUKOSEVICIUTE
Rein REBANE
Luca DALPOZZO
Frederik DUYM
Svetlana BELICHINA

Ställföreträdande medlemmar

Paulina STENDERA-BZDELA
Jurita SKUTA
Evelina BLANCHE
Ugne VITKUTE
Inga KLEIN
Lena WESTBERG

Publicerat den : 16/06/2017 - 11:50
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20