Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия

Членове на конкурсната комисия

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Helga ZAHRA

Заместник-председател

Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Членове

Graziella GALEA
Maria de Fatima DE ALMEIDA GOMES
Alfred NAUDI
Luca DALPOZZO
Christine GRIXTI
Sabrina BORG

Заместник-членове

Reuben DEGIORGIO
Milan CIHLAR
Stefan BÄCKMAN
Szilvia LAUWERS
Colette BUGEJA
Lena WESTBERG

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 16/06/2017 - 11:51
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20