Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Valikukomisjoni liikmed

Valikukomisjoni liikmed

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Helga ZAHRA

Esimehe asendaja

Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Liikmed

Graziella GALEA
Maria de Fatima DE ALMEIDA GOMES
Alfred NAUDI
Luca DALPOZZO
Christine GRIXTI
Sabrina BORG

Asendusliikmed

Reuben DEGIORGIO
Milan CIHLAR
Stefan BÄCKMAN
Szilvia LAUWERS
Colette BUGEJA
Lena WESTBERG

Avaldamise kuupäev : 16/06/2017 - 11:51
Ajakohastatud : 28/11/2018 - 14:20