Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej

Członkowie komisji konkursowej

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Helga ZAHRA

Zastępca przewodniczącego 

Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Członkowie

Graziella GALEA
Maria de Fatima DE ALMEIDA GOMES
Alfred NAUDI
Luca DALPOZZO
Christine GRIXTI
Sabrina BORG

Zastępcy członków

Reuben DEGIORGIO
Milan CIHLAR
Stefan BÄCKMAN
Szilvia LAUWERS
Colette BUGEJA
Lena WESTBERG

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 16/06/2017 - 11:51
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20