Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie

Členovia výberovej komisie

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Helga ZAHRA

Zastupujúci predseda

Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Členovia

Graziella GALEA
Maria de Fatima DE ALMEIDA GOMES
Alfred NAUDI
Luca DALPOZZO
Christine GRIXTI
Sabrina BORG

Zastupujúci členovia

Reuben DEGIORGIO
Milan CIHLAR
Stefan BÄCKMAN
Szilvia LAUWERS
Colette BUGEJA
Lena WESTBERG

Referencia: 
Dátum publikovania : 16/06/2017 - 11:51
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20