Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Helga ZAHRA

Ställföreträdande ordförande

Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Medlemmar

Graziella GALEA
Maria de Fatima DE ALMEIDA GOMES
Alfred NAUDI
Luca DALPOZZO
Christine GRIXTI
Sabrina BORG

Ställföreträdande medlemmar

Reuben DEGIORGIO
Milan CIHLAR
Stefan BÄCKMAN
Szilvia LAUWERS
Colette BUGEJA
Lena WESTBERG

Publicerat den : 16/06/2017 - 11:51
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20