Wyniki końcowe konkursu

Publikacja wyników oceny zintegrowanej i wyników końcowych konkursu na kontach kandydatów w portalu EPSO: 19/06/2017

Liczba kandydatów na liście rezerwowej: 71

Minimalny wynik: 102​

Listy rezerwowe są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na naszej stronie internetowej po upływie od jednego do dwóch miesięcy od czasu opublikowania wyników końcowych konkursu na kontach kandydatów w portalu EPSO. 

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 23/06/2017 - 11:47
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20