Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 12/07/2017

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 226

Минимален резултат: 32​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 17/07/2017 - 15:39
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20