Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 17/07/2017

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 46

Минимален резултат, необходим за допускане: 24​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 17/07/2017 - 15:53
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20