Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Ερευνητές: Τελωνειακές διαδικασίες και εμπορικές συναλλαγές, καπνός και προϊόντα παραποίησης/απομίμησης

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Ερευνητές: Τελωνειακές διαδικασίες και εμπορικές συναλλαγές, καπνός και προϊόντα παραποίησης/απομίμησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 17/07/2017

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 46

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 24​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/07/2017 - 15:53
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20