Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 18/07/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 40

Ελάχιστη βαθμολογία: 28​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/07/2017 - 11:41
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20