Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Konačni rezultati natječaja

Konačni rezultati natječaja

EPSO/AD/328/16 - LT - 1

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 26/07/2017

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 12

Najmanji ukupni broj bodova: 163​

Popis uspješnih kandidata bit će objavljen u Službenom listu i na našim web-stranicama u roku od jednog ili dva mjeseca od objave konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata. 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 26/07/2017 - 14:37
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20