Wyniki końcowe konkursu

EPSO/AD/328/16 - LT - 1

Publikacja wyników oceny zintegrowanej i wyników końcowych konkursu na kontach kandydatów w portalu EPSO: 26/07/2017

Liczba kandydatów na liście rezerwowej: 12

Minimalny wynik: 163​

Listy rezerwowe są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na naszej stronie internetowej po upływie od jednego do dwóch miesięcy od czasu opublikowania wyników końcowych konkursu na kontach kandydatów w portalu EPSO. 

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 26/07/2017 - 14:37
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20