Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet

Godkända sökande i uttagningsprovet

EPSO/AD/328/16 - LT - 2

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 26/07/2017

Antal godkända sökande på reservlistan: 5

Godkänt resultat: 179,5​

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Publicerat den : 26/07/2017 - 14:39
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20