Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania

Konečné výsledky výberového konania

EPSO/AD/325/16 - DA - 2

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 14/07/2017

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 11

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní v úradnom vestníku a na našom webovom sídle od jedného do dvoch mesiacov po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách.

Referencia: 
Dátum publikovania : 26/07/2017 - 14:45
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20