Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса

Окончателни резултати от конкурса

EPSO/AD/326/16 - GA - 1

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 05/07/2017

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 8

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултатите от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 26/07/2017 - 14:57
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20