Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet

Godkända sökande i uttagningsprovet

EPSO/AD/326/16 - GA - 1

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 05/07/2017

Antal godkända sökande på reservlistan: 8

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Publicerat den : 26/07/2017 - 14:57
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20