Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса

Окончателни резултати от конкурса

EPSO/AD/329/16 - MT - 2

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 24/07/2017

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 13

Минимален резултат: 156​

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 26/07/2017 - 15:10
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20