Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania

Konečné výsledky výberového konania

EPSO/AD/329/16 - MT - 2

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 24/07/2017

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 13

Minimálny počet bodov: 156​

Rezervný zoznam sa uverejní v úradnom vestníku a na našom webovom sídle od jedného do dvoch mesiacov po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách.

Referencia: 
Dátum publikovania : 26/07/2017 - 15:10
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20