Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet

Godkända sökande i uttagningsprovet

EPSO/AD/329/16 - MT - 2

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 24/07/2017

Antal godkända sökande på reservlistan: 13

Godkänt resultat: 156​

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Publicerat den : 26/07/2017 - 15:10
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20