Wyniki końcowe konkursu

Publikacja wyników oceny zintegrowanej i wyników końcowych konkursu na kontach kandydatów w portalu EPSO: 20/07/2017

Liczba kandydatów na liście rezerwowej: 20

Minimalny wynik: 105,5​

Listy rezerwowe są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na naszej stronie internetowej po upływie od jednego do dwóch miesięcy od czasu opublikowania wyników końcowych konkursu na kontach kandydatów w portalu EPSO. 

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 26/07/2017 - 15:51
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20