Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet

Godkända sökande i uttagningsprovet

EPSO/AD/327/16 - HR - 1

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 27/07/2017

Antal godkända sökande på reservlistan: 8

Godkänt resultat: 161​

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Publicerat den : 04/08/2017 - 09:55
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20