Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса

Окончателни резултати от конкурса

EPSO/AD/327/16 - HR - 2

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 27/07/2017

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 6

Минимален резултат: 158​

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 04/08/2017 - 09:56
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20