Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Konačni rezultati natječaja

Konačni rezultati natječaja

EPSO/AD/327/16 - HR - 2

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 27/07/2017

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 6

Najmanji ukupni broj bodova: 158​

Popis uspješnih kandidata bit će objavljen u Službenom listu i na našim web-stranicama u roku od jednog ili dva mjeseca od objave konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata. 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 04/08/2017 - 09:56
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20