Wyniki końcowe konkursu

EPSO/AD/327/16 - HR - 2

Publikacja wyników oceny zintegrowanej i wyników końcowych konkursu na kontach kandydatów w portalu EPSO: 27/07/2017

Liczba kandydatów na liście rezerwowej: 6

Minimalny wynik: 158​

Listy rezerwowe są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na naszej stronie internetowej po upływie od jednego do dwóch miesięcy od czasu opublikowania wyników końcowych konkursu na kontach kandydatów w portalu EPSO. 

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 04/08/2017 - 09:56
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20