Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania

Konečné výsledky výberového konania

EPSO/AD/327/16 - HR - 2

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 27/07/2017

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 6

Minimálny počet bodov: 158​

Rezervný zoznam sa uverejní v úradnom vestníku a na našom webovom sídle od jedného do dvoch mesiacov po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách.

Referencia: 
Dátum publikovania : 04/08/2017 - 09:56
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20