Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 07/08/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 182

Ελάχιστη βαθμολογία: 31​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/08/2017 - 16:07
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20