Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 07/08/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 224

Ελάχιστη βαθμολογία: 39​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/08/2017 - 16:07
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20