Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Jeste li se prijavili na natječaje u području zgradarstva?

Jeste li se prijavili na natječaje u području zgradarstva?

Za manje od dva tjedna istječe rok za podnošenje prijava za profile u području zgradarstva. Ispunjenu prijavu pošaljite najkasnije do 12:00 sati (podne) prema briselskom vremenu (11:00 sati prema GMT-u) u utorak 26. rujna 2017. Ne čekajte do zadnjeg dana jer postoji opasnost od zagušenja naših internetskih stranica.

Svakako provjerite imate li još pristup svojem EPSO računu (ili ga otvorite), a eventualna pitanja pošaljite Službi za kontakt s kandidatima do 22. rujna jer na upite koja pošaljete nakon tog datuma možda nećete dobiti odgovor prije isteka roka za prijavu.

Prijave se podnose na sljedećim adresama:
Administratori u području zgradarstva – Inženjeri u području upravljanja zgradama
Asistenti u području zgradarstva – Koordinatori/tehničari u području gradnje zgrada
Asistenti u području zgradarstva – Koordinatori/tehničari u području klimatizacije te elektromehanike i elektrotehnike
Asistenti u području zgradarstva – Asistenti za sigurnost na radu / sigurnost zgrada

 

Datum objave : 11/09/2017 - 18:07
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20